Spoštovani.

Zavedamo se, da je dober rezultat na NPZ-ju v veliki meri odraz učenčevega dela, zato bodo to šolsko leto potekale intenzivne priprave na NPZ iz slovenščine, matematike in fizike. Z njimi bodo učitelji začeli v ponedeljek, 7.9.2015, in končali po izvedbi NPZ-ja.
Priprave bodo potekale po naslednjem razporedu vsak ponedeljek 6. šolsko uro:
– 7.9.2015 – slovenščina (Mateja Malnar),
– 14.9.2015 – matematika (Barbara Škulj),
– 21.9.2015 – fizika (Franc Žganjar),
– … in potem vsak ponedeljek spet po enakem vrstnem redu.
Starši, lepo vas prosim, da spodbujate svoje otroke k rednemu obisku priprav, da tudi doma poudarjate pomen NPZ-ja in priprav nanj, saj bodo na ta način vaši otroci zadovoljni in ponosni na rezultat in bodo hkrati utrdili svoje znanje, ki jim bo kasneje v življenju zagotovo prišlo še kako prav.

Ravnatelj:
Peter Pirc

Dostopnost