ZGODOVINSKI POMEN IMENA NAŠE ŠOLE

Naša šola nosi posebno ime, ki pa je kljub svoji pomembnosti mnogim neznanka. Zato je prav in zelo pomembno, da razložimo zgodovinski pomen imena naše šole. Za kronološko razlago je poskrbela naša učiteljica zgodovine. Takole je zapisala:

Da bi izbrali novo slovensko vodstvo (izvršni in zakonodajni organ) v osvobodilnem boju, so se oktobra 1943 v Kočevju zbrali predstavniki osvobojenih in okupiranih ozemelj in predstavniki partizanskih čet. Zasedanje se je imenovalo Zbor odposlancev slovenskega naroda in je :

  • obravnavalo vsa vprašanja slovenskega osvobodilnega boja;
  • izvolilo zakonodajni organ oblasti;
  • izvolilo izvršni organ oblasti (deloval je kot vlada), ki ga je predstavljal izvršni odbor OF oziroma Slovenski Narodnoosvobodilni odbor (SNOO)
  • potrdilo vstop združene Slovenije v federativno Jugoslavijo po vojni
  • izvolilo delegacijo, ki se je udeležila zasedanja osvobodilnega sveta (AVNOJ).

Zbor je deloval demokratično, predstavljal je ves slovenski narod, postavil temelje slovenski državnosti, podprl odločitev za Jugoslavijo in enakopravnost njenih narodov. V Kočevju so izbrali 42-člansko delegacijo za zasedanje AVNOJ-a. Na pot je zaradi nemške ofenzive odšlo 10. novembra 1943 osemnajst delegatov. Dva sta zaradi bolezni oziroma ran ostala že drugi dan v Beli Krajini. Pot je nadaljevala le šestnajsterica. Pot jih je vodila najprej do Otočca na Hrvaškem, kjer se jim je pridružila hrvaška delegacija, nato pa do Livnega in nazadnje do Jajca v Bosni, kjer so se udeleženci seznanili s Titom in člani vrhovnega štaba NOV in PO Jugoslavije.

Z zapisanega se vidi kako pomembno ime nosi naša šola in prav je, da to cenimo in znamo komu tudi razložiti.

Dostopnost