KNJIŽNA ZBIRKA

 

V šolski knjižnici imamo 11 300 enot knjižničnega gradiva.

Poleg knjižnega gradiva (leposlovja in strokovnih knjig) imamo tudi neknjižno gradivo (revije, avdiovizualno gradivo..), ki pa je namenjeno predvsem uporabi pri pouku.

Knjižno gradivo je v prostem pristopu.

Strokovne knjige so urejene po UDK sistemu.

Leposlovje (zgodbe, pesmi, pravljice, dramski teksti, romani) pa je urejeno po starostnih stopnjah:
C (knjige za učence od 1. do 4. razreda)
P (knjige za učence od 5. do 7. razreda)
M (knjige za učence 8. In 9. razreda
L (ljudsko slovstvo)

Dostopnost