PRAVILA ODJAVE ŠOLSKE PREHRANE
V ŠOLSKEM LETU 2023/24

Za vse, ki imate na CSD vloženo vlogo o otroškem dodatku, bomo dobili iz Ministrstva za šolstvo informacijo ali vam subvencija pripada ali ne.
V primeru, da vam subvencija pripada, jo bomo upoštevali pri obračunu stroškov prehrane.
Pomembno za vas je, da malico, kosilo in popoldansko malico v vsakem primeru odjavljate pravočasno.

Ločimo tri primere odjav:

  1. Za učence, ki imajo subvencijo obeh obrokov, začne odjava veljati za oba obroka še isti dan, če je le ta opravljena do 8:30 ure.
  2. Za učence, ki imajo subvencijo samo malice, začne odjava veljati za malico še isti dan, za kosilo pa naslednji dan, če je le ta opravljena do 8:30 ure.
  3. Za učence, ki nimajo subvencije, pa začne odjava za oba obroka veljati z naslednjim dnem, če je klic opravljen do 8:30 ure tega dne.

Za nazaj odjava v nobenem primeru ni možna.
Za učence od 1. do 3. razreda odjavljajte obroke na številki 8938730 ali na e-mail razredničarke (lahko tudi preko eAsistenta), za učence od 4. do 9. razreda pa to storite na številki 8938720 oziroma na e-mail razrednika (lahko tudi preko eAsistenta).

Učenci se lahko prijavijo in odjavijo na prehrano s 1. dnem v mesecu.
V primeru občasnih kosil morajo prijavo izvršiti v tajništvu šole, kjer označijo na seznamu dneve, ko bodo jedli obroke in se jim bo ob koncu meseca le te zaračunalo.
Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, zapisanega na položnici. V kolikor plačila ne bodo redna, vas bodo razredniki obvestili, da poravnate stroške. V kolikor stroške ne boste poravnali, pa učenec več ne bo mogel prejemati kosila.
Vodja šolske prehrane je Andrejka Topić, na katero se lahko vedno obrnete z vprašanji povezanimi s prehrano.

ravnatelj
Peter PIRC

Dostopnost