NADARJENI UČENCI

Koordinator je Peter Gradišar.

»Nadarjenim je pouk še bolj potreben, kajti bister duh se bo ukvarjal z marsičem nekoristnim, nenavadnim in škodljivim, če ni zaposlen s koristnimi stvarmi.« (Komensky, 1995)

1) Tri stopnje odkrivanja

a) EVIDENTIRANJE NADARJENIH (poteka brez testiranja in ocenjevalnih pripomočkov)

KRITERIJI :

• učni uspeh (v prvi triadi se upošteva opisna ocena), učenec dosledno izkazuje odličen uspeh
• dosežki (izjemne dosežke pri raznih dejavnostih)
• učiteljevo mnenje
• tekmovanja
• mnenje šolske svetovalne službe
• hobiji (mnenje staršev)

V skupino evidentiranih so izbrani učenci, ki izpolnjujejo vsaj enega od navedenih kriterijev. S tem dobimo širšo skupino učencev, ki bi lahko bili nadarjeni.

b) IDENTIFIKACIJA (poteka s pomočjo ocenjevalnih pripomočkov in testov)

– Ocenjevalne lestvice – ocene učiteljev, ki imajo stik z otrokom
– Test inteligentnosti – izvede in ovrednoti ga šolski psiholog
– Test ustvarjalnosti – izvede in ovrednoti ga šolski psiholog

Kot nadarjeni so identificirani tisti otroci, ki na kateremkoli od omenjenih testov dosežejo rezultat, ki jih uvršča med 10 % najboljših rezultatov vseh evidentiranih učencev (narejene so norme za slovenski prostor).

c) SEZNANITEV STARŠEV

Ko je vse omenjeno opravljeno, šolski psiholog starše povabi na razgovor, kjer jim razloži vse rezultate in svetuje, kako delovati naprej.

2) LETOŠNJA PONUDBA AKTIVNOSTI, DEJAVNOSTI:

  • Vikend ŠVN (lokacija in termin še nista znana)
  • Ure DNU (delo z nadarjenimi učenci)
  • Dodatni pouk
  • Interesne dejavnosti
  • Projekti, tekmovanja, prireditve

Celotno ponudbo z opisom posameznih dejavnosti najdete na spodnji povezavi »program dela«.

Dostopnost