Spoštovani starši.

Na podlagi predloga s sestanka Sveta staršev (29.9.2020) vam na tem mestu nudimo nabor različnih webinarjev in vas vljudno vabimo k ogledu in poslušanju. Skušali bomo poskrbeti za raznolikost tematik in različne nivoje teh predavanj, hkrati pa bomo seznam redno dopolnjevali. Upamo, da boste tudi s tem lahko pridobili dodatna in uporabna znanja.

Lep pozdrav.

Svetovalni tim OŠ Zbora odposlancev Kočevje

Vabljeni na aktualni predavanji (webinar) na temo Rizična spletna vedenja pri mladih in družinska e-pravila.
Predavanji izvajata svetovalca Centra za pomoč mladim ob različnih tveganih spletnih vedenjih, Logout, Franja Gros in Janez Arh.
Skozi predavanje predavatelja izpostavita pojme kot so spletno nasilje, nadlegovanje, seksting, prekomerno selfanje in podobno. Priporočilo vsem staršem je, da se aktivno vključujejo v otrokove spletne aktivnosti in vzdržujejo odprto komunikacijo o vseh doživetjih, tako on-line kot off-line.

Predavanje organizirajo v okviru Kariernega centra za mlade VšečKAM in GREM v Kočevju in bo v naslednjih terminih:

v četrtek, 22.10.2020 ob 17:00 obvezna prijava na linku:

https://kariera.kocevje.si/znanje/organizatorji/oe-ljudska-univerza-kocevje/rizicna-spletna-vedenja-mladih-in-druzinska-e-pravila-2

v torek, 10.11.2020 ob 17.00 – obvezna prijava na linku: https://kariera.kocevje.si/znanje/organizatorji/oe-ljudska-univerza-kocevje/rizicna-spletna-vedenja-mladih-in-druzinska-e-pravila

– dr. Kristijan Musek Lešnik: Diktatura sreče

 – dr. Zvezdan Pirtošek: Vpliv digitalnih medijev na razvoj možganov