logo_sole

OSNOVNA ŠOLA ZBORA ODPOSLANCEV KOČEVJE
Trg zbora odposlancev 28
1330 Kočevje

Peter_Pirc

 

Peter PIRC
ravnatelj
01/893-87-23
040/759-533

gornik_magda

 

Magda GORNIK
pomočnica ravnatelja
01/893-87-25

Damjana KOROŠA
poslovna sekretarka
01/893-87-20
fax: 01/893-87-22

TELEFONSKE ŠTEVILKE TRG ZBORA ODPOSLANCEV:

INFORMACIJE O POLOŽNICAH 01/893-87-20
RAČUNOVODSTVO 01/893-87-21
SVETOVALNA DELAVKA – META RUPAR 01/893-87-26
PSIHOLOG – PETER GRADIŠAR 01/893-87-32
ORGANIZATOR PREHRANE – ANDREJKA TOPIĆ 01/893-87-29
KNJIŽNICA 01/893-87-27
ZBORNICA 01/893-87-28
KUHINJA 01/893-87-24
KABINET 4. RAZRED 01/893-87-33
KABINET RAČUNALNIŠTVA – KLEMEN KOVAČIČ 01/777-03-70
KABINET SLOVENŠČINA 01/777-03-71

 

TELEFONSKE ŠTEVILKE REŠKA:

ZBORNICA 01/893-87-30
KUHINJA 01/893-87-31
KABINET 1. RAZRED 01/893-87-34
PSIHOLOGINJA – ZARJA GOLOUH 071/304-207

 

SEZNAM JAVNIH USLUŽBENCEV, ki dajejo splošne informacije

Ime in Priimek Telefonska številka Naslov elektronske pošte Lokacija javnih uslužbencev
Peter Pirc,
ravnatelj
01/893-87-23
040/759-533
peter.pirc@oszboraodposlancev.si OŠ Zbora odposlancev,
Trg zbora odposlancev 28, 1330 Kočevje
Magda Gornik,
pomočnica ravnatelja
01/893-87-25 magda.gornik@oszboraodposlancev.si OŠ Zbora odposlancev,
Trg zbora odposlancev 28, 1330 Kočevje
Zarja Golouh,
svetovalna delavka
071/304-207 zarja.golouh@oszboraodposlancev.si OŠ Zbora odposlancev,
Reška cesta 3, 1330 Kočevje

Od vsake navedene osebe lahko pridobite splošne informacije o delovanju ter javnih in upravnih storitvah zavoda.

Natančne informacije v zvezi z upravnimi postopki, ki jih vodi šola, lahko pridobite pri Zarji Golouh, mag. psih., ki izpolnjuje pogoje za vodenje in odločanje v upravnih zadevah (ima opravljen izpit iz splošnega upravnega postopka druge stopnje – potrdilo Ministrstva za javno upravo, št. 60412-91/2021/104 z dne 13. 12. 2021) in je pooblaščena za vodenje in odločanje v upravnem postopku na OŠ Zbora odposlancev.

 

Dostopnost