Spoštovani starši!

Prosimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker boste samo tako lahko spremljali otrokov napredek v šoli.

Redno medsebojno obveščanje nam bo zagotavljalo uspešnejše učno in vzgojno delo in pravočasno ukrepanje v primeru učno – vzgojnih problemov. Na spletni strani šole so tudi e-mail naslovi vseh učiteljev in lahko na ta način pridete v stik z vsakim od nas.

Vsak učitelj ima tudi redno dopoldansko govorilno uro. Razpored le teh si lahko ogledate tukaj.

Popoldanske govorilne ure imamo organizirane glede na šolski koledar – prvi torek v mesecu za starše učencev od 4. do 9. razreda in prvi četrtek v mesecu za starše učencev od 1. do 3. razreda.

Terminsko so določeni naslednji roditeljski sestanki in predavanja. Prosim vas, da si za te vzamete čas in se jih udeležite.

17. 9. 2019: roditeljski sestanek + predavanje za starše učencev 1.do 9 razreda (Jernej Picelj: Odgovornost malo drugače)
1.10. 2019: predavanje za starše učencev 1.do 9 razreda (Marko Juhant in Pavel Rihtaršič: Finančno opismenjevane, Dva gorenjca o šparanju)
6. 11 2019: predavanje za starše učencev 1.do 9 razreda (Doroteja Lešnik: Vloga staršev pri preprečevanju nasilja v šoli)
februar: predavanje za starše učencev 1.do 9 razreda (Neodvisen. si)
7. 4. 2020: roditeljski sestanek + predavanje za starše učencev 1.do 9 razreda (Lucija Čevnik: Sem več kot le telo)
2. 6. 2020: roditeljski sestanek za starše učencev 4.-9. razreda, 4. 6. 2020 roditeljski sestanek za starše učencev 1.-3. razreda

 

Vsi si želimo uspešnega sodelovanja z vami

S spoštovanjem.

Peter Pirc, ravnatelj