Vpis in prepis od 2. do 9. razreda

Za vse informacije v zvezi z vpisom in prepisom se lahko obrnete na psihologinjo Zarjo Golouh.

Prepis na našo šolo

Starši imate (po 48.členu Zakona o osnovni šoli) pravico vpisati otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišete otroka, če ta šola s tem soglaša.

Postopek za vpis otroka na našo šolo:

 1. Starši izpolnite obrazec, ki je dostopen na tej povezavi.
 2. Vlogo lahko oddate osebno (v tajništvo, pomočnici ravnatelja ali psihologinji) ali pošljete po pošti (na naslov Trg zbora odposlancev 28, 1330 Kočevje).
 3. V zvezi z izpolnjeno vlogo vas bomo kontaktirali.

Prepis iz OŠ Zbora odposlancev na drugo šolo

Starši imate (po 48.členu Zakona o osnovni šoli) pravico vpisati otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišete otroka, če ta šola s tem soglaša.

Postopek za izpis iz naše šole in vpis otroka na drugo šolo:

 1. Starši izpolnite obrazec, ki je dostopen na tej povezavi.
 2. Obrazec lahko oddate osebno (v tajništvo, pomočnici ravnatelja ali psihologinji) ali pošljete po pošti (na naslov Trg zbora odposlancev 28, 1330 Kočevje).
 3. Kontaktirajte izbrano šolo in izvedite vpis pri njih.
 4. Če izbrana šola odobri prepis k njim, nas bodo pozvali, da jim pošljemo vso potrebno dokumentacijo.

Vpis učencev tujcev

Na podlagi 10. člena Zakona o osnovni šoli imajo otroci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

Postopek vpisa učenca tujca:

 1. Starši izpolnite vlogo, ki je dostopna na tej povezavi.
 2. Vlogi priložite:
  – potrdilo o stalnem ali začasnem bivališču vašega otroka v našem šolskem okolišu
  – dokazilo o predhodnem izobraževanju (spričevalo ter potrdilo o izpisu iz šole)e
  – kopijo dokumenta iz katerega je razviden EMŠO otroka (npr. kopijo osebnega dokumenta)
 3. Obrazec lahko oddate osebno (v tajništvo, pomočnici ravnatelja ali psihologinji) ali pošljete po pošti (na naslov Trg zbora odposlancev 28, 1330 Kočevje).
 4. Na podlagi otrokove starosti in dokazil o predhodnem izobraževanju bomo presodili, v kateri razred se bo otrok vključil. Po vpisu otroka bo šola izdala potrdilo o šolanju.
Dostopnost