Spoštovani starši in predvsem dragi »moji« učenci,

z žalostjo pišem te vrstice, a odločitev Vlade RS je pač taka, da zaradi epidemiološke slike, ki vlada v naši državi, šole ostajajo še nekaj časa zaprte. Od ponedeljka, 9.11.2020 se pouk na daljavo uvaja za vse učence OŠ. Verjamem, da je vlada sprejela odločitev na podlagi mnenj in rezultatov strokovnjakov, ki si želijo, da se razmere v bolnišnicah čimprej postavijo vsaj približno v normalo. Verjemite, da sem in bom na MIZŠ venomer izpostavljal, da je edina prava šola tista, ki se izvaja v živo v stavbi, ki ji pravimo šola. Za tem stojijo tudi vsi »moji« učitelji in tudi njim ni niti malo lahko, da vas bodo morali poučevati spet na daljavo. Veliko smo o tem govorili, razmišljali v aktivih in enotni so si, da si želijo, da se vrnete v šole čimprej, pa četudi bi bili varnostni ukrepi zelo ostri.

Prepričan sem po vseh dogovarjanjih z vrhom ministrstva, da se boste predvsem najmlajši vrnili v šolske klopi takoj, ko bo epidemiološka slika pokazala nižanje okužb, predvsem pa nižanje sprejema bolnih v bolnišnice. Do takrat pa bo prvenstvena naloga vsakega od nas, da s svojim odgovornim obnašanjem kar se da najbolj pomaga pri premostitvi vseh nastalih težav.

Kako pa bo potekal pouk na naši šoli?

1.) Na predmetni stopnji smo že pristopili k zaprtim arnesovim učilnicam, ki so se izkazale kot pozitivne predvsem s stališča, da se tam lahko spremlja neposredno odzivnost otrok in oddaja nalog na enem mestu. Prav tako so vsebine zaščitene in na vpogled le določeni skupini otrok oddelka.

Te učilnice bodo imeli tudi učenci na razredni stopnji. Tekom jutrišnjega dne boste starši na vaše mail naslove prejeli uporabniška imena in gesla, ki jih vtipkate ob prijavi v arnes učilnico. V sami učilnici pa potem otroka čakajo predmeti, ki jih ima v šoli, ter navodila za delo.

Vsa podrobna navodila so predstavljena ob kliku na to povezavo, ko smo zadevo začeli s PS: http://www.oszboraodposlancev.si/2020/10/15/pouk-na-daljavo-od-19-10-do-23-10-2020/

2.) Ravno zaradi osebnega in zavarovanega vstopa v učilnice, pa bo pri tokratnem delu na daljavo tudi novost. Pri predmetih, kjer je potrebno snov bolj podrobno obrazložiti, bodo učitelji razlago snemali in povezave do posnetkov delili v arnesove učilnice. Tako bo lahko vsak učenec večkrat pogledal razlago snovi in jo na tak način lažje usvojil. Nekako smo se dogovorili, da bi bila razlaga pri temeljnih predmetih posneta vsako tretjo zaporedno uro, vsako peto zaporedno uro pa bi bil učitelj prisoten v živo za vprašanja. Seveda bodo kateri snemali vse, drugi le del – vse je odvisno od učnega sklopa, ki ga pri posameznem predmetu obravnavajo.

Nadvse si želim, da bo prišel čimprej dan, ko vas bom lahko povabil nazaj v šole in boste znanje lahko pridobivali na najboljši način.

Vse dobro in pazite nase, ter soljudi

Peter PIRC, ravnatelj