Spoštovani starši!
Vsak dan lahko na vseh programih javnega obveščanja poslušate, kako naj bi učenci prve triade začeli s poukom v šoli 18. 5. 2020. V naslednjem tednu (25. 5.) naj bi se jim pridružili učenci 9. razreda ter tisti učenci, ki bi morali še popravljati določene ocene. V teh dneh so potekala usklajevanja med različnimi strokovnimi skupinami na različnih nivojih, a še vedno niso natančno znani vsi pogoji oz. usmeritve NIJZ, ki so osnova za pedagoško pripravo in organizacijo pouka za učence prve triade.

Že sedaj pa je znano, da je Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo pripravil in izdal dokument z naslovom: Opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke in dijake v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV (obisk vrtcev, šolskega pouka, izvedba mature in priprava na maturo) /PRILOGA/, v katerem je RSK za pediatrijo v sodelovanju s predstojniki služb in kliničnih oddelkov Pediatrične klinike pripravil seznam tistih otrok, ki bi potrebovali posebno zaščito in prilagoditev za
čas obiska šolskega pouka.

To v določenem smislu pomeni tudi to, da lahko ti učenci v času po odprtju šol (predvidoma 18. 5. 2020) zaradi zdravstvene ogroženosti ostanejo še naprej doma, za kopiranje snovi pa v tem primeru poskrbite vi.

Ker pa imamo zelo malo časa za kakršno koli načrtovanje pouka in ker se pričakuje izvajanje pouka v manjših skupinah, prosim vse tiste starše, ki že sedaj veste, da otroka zaradi njegove zdravstvene ogroženosti (ali tudi morebiti koga v neposrednem gospodinjstvu) NE BOSTE POSLALI V ŠOLO, ampak bo kljub odprtju šole ostal doma, da mi to informativno sporočite do ponedeljka, 11. 5. 2020, do 15. ure po e-pošti. Pri tem je izhodišče priloženi dokument Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo.

V ponedeljek, 11. 5. 2020, vas bodo vse starše prvega triletja poklicale učiteljice in povprašale naslednja vprašanja:
– bo otrok potreboval jutranje varstvo
– bo otrok prisoten pri pouku
– bo otrok prisoten v OPB
– bo otrok v šoli jedel kosilo
– bo otrok jedel popoldansko malico

Prosim vas, da o vseh teh vprašanjih premislite, da bo klic kratek in jasen, ter bodo vsi podatki za organizacijo pouka jasni že v ponedeljek.

Več o vsem pa v naslednjih objavah. Vsak dan bo očitno kaj novega, vendar vam bom pripravil in poslal obvestilo takrat, ko bodo znana in uradno potrjena vsa dejstva. Kljub zapletenim razmeram pa še enkrat – za vse bomo poskrbeli…

S spoštovanjem,
Peter Pirc, ravnatelj