Družba LitWorld je leta 2010 ustanovila Svetovni dan branja na glas kot priložnost, da ljudje po vsem svetu proslavijo veselje do branja na glas in se zavzemajo za opismenjevanje kot temeljno človekovo pravico, ki pripada vsem.

Učenci 1.c smo ob pomoči in vzpodbudi naše gostje, gospe Neve Oberstar, spoznavali pomen glasnega branja s pomočjo ugank. Brali smo posamezne črke, zloge, besede in aktivno iskali rešitve. Le-te smo zapisovali na listke in si jih med seboj glasno bralo.