ODPRIMO VRATA PODEŽELJU

 

leaderLjudska univerza Kočevje se je prijavila na razpis za izvedbo projektov, ki so sofinancirani iz sredstev Leader – LAS PO POTEH DEDIŠČINE OD IDRIJCE DO KOLPE NIP II 2012 z naslovom»Odprimo vrata podeželju«.
»Projekt »ODPRIMO VRATA PODEŽELJU« se izvaja ob finančni pomoči Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.«

Eden izmed partnerjev, ki sodelujemo v tem projektu, smo tudi učenci 4. razredov in učiteljica na OŠ Zbora odposlancev Kočevje. Namen tega projekta je spodbuditi zanimanje za ohranjanje kulturnega izročila in stare obrti ter eko-kmetijstva, kar je naš cilj in kar lahko spodbudi podjetništvo in pripomore k diverzifikaciji podeželskega gospodarstva in
posledično k izboljšanju kakovosti življenja na podeželju.

Projekt je zasnovan v dveh fazah. Prva faza vsebuje 6 delavnic za učence in se konča
decembra 2013, druga faza pa vsebuje 7 delavnic in se konča maja 2014.

V mesecu septembru smo v okviru projekta, z učenkami in učenci naše šole, izpeljali prvo
delavnico, katere tema je bila: Pomen ekološko pridelane hrane, eko kmetije, zdrava
prehrana in tradicionalna hrana. Delavnica je trajala 3 pedagoške ure. Delo je potekalo po
skupinah, kjer so učenci izdelali dva plakata. En plakat predstavlja eko hrano in eko kmetijo, drugi pa zdravo prehrano in seveda tudi tradicionalno hrano. Na plakat so zapisali bistvene značilnosti in oba seveda polepili tudi s slikovnim gradivom.

 

                                                                                             Nataša Bjelajac

     IMAG0149IMAG0150IMAG0151

                        IMG 1232IMG 1336

Dostopnost