OBRAZCI in VLOGE

Na tej podstrani boste našli obrazce, ki jih potrebujete za različne vloge na šoli.

Vpis v 1. razred

Vpis in prepis od 2. do 9. razreda

Vloga za pridobitev statusa športnika ali umetnika

Vloga za subvencijo šole v naravi

Oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov

Oprostitev sodelovanja pri posameznem predmetu

Vloga za ureditev trajnika

Odločanje o pravicah in dolžnostih učencev, ki so določene v 60.a členu Zakona o osnovni šoli, poteka v skladu z zakoni splošnega upravnega postopka. Pooblaščenka za vodenje in odločanje v upravnih postopkih na naši šoli je Zarja Golouh, mag. psih., zato ona vodi upravne postopke in lahko odgovori na morebitna vprašanja v zvezi z njimi. Kontakt: zarja.golouh@oszboraodposlancev.si, tel.: 071-304-207.

Dostopnost