OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Koordinatorka za dodatno strokovno pomoč (DSP) za učence s posebnimi potrebami je Meta Rupar.

Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so to:

  • otroci z motnjami v duševnem razvoju,
  • gluhi in naglušni otroci,
  • slepi in slabovidni otroci,
  • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
  • gibalno ovirani otroci,
  • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
  • dolgotrajno bolni otroci,
  • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in
  • otroci z avtističnimi motnjami.

Starši si lahko ogledate podrobnosti usmerjanja otrok s posebnimi potrebami na spletni strani Zavoda RS za šolstvo.

Dostopnost