ZAPOSLENI

Učitelji imajo elektronski naslov v obliki ime.priimek@oszboraodposlancev.si.

Če pa imajo dva priimka ali dve imeni, pa ime.priimek.priimek@oszboraodposlancev.si ali ime.ime.priimek@oszboraodposlancev.si.

 RAZREDNA STOPNJA

 

ODDELEK UČITELJ
1.A Vesna Pavuna, Aleksandra Stijepić
1.B Katja Gole Pucelj, Mirjam Kosten
1.C Nina Ivančič, Tina Stopar
2.A Nina Zver
2.B Marija Margita Marinč
2.C Evelin Malnar
3.A Nataša Bjelajac
3.B, OPZ 3.r Andreja Pogorelec Šenk
3.C Maruša Mlekuž
4.A Staša Kobler
4.B Urška Rupnik
4.C Renata Lesič
5.A Jasna Naglič Žagar
5.B Anda Jambrovič
5.C, KOL Petra Kersnič
N1A Špela Jolič
N1A, TJA 2., 3., 4. in 5.r, DOP TJA 2. do 5.r Teja Čop, Maja Ina Ruparčič, Maruša Mlekuž
ŠPORT in NŠP 4. in 5.r, plavalni t. Aljoša Adamič, Marina Dekleva, Sašo Mrnjec, Franc Valda
NRA 4. in 5.r Tilen Nosan
NTE 4. in 5.r Kristina Povh
OPZ 4. in 5.r Mojca Hribar Osmak
OPZ 1.r Mateja Junc
NNI 4. in 5.r Maja Gole Premrl
NUM 4. in 5.r Martina Pleše Porenta
Svetovalno delo 1. do 3.r, DSP Zarja Golouh
Romski pomočnik 1. do 3.r Dijana Marijanović

 

 PREDMETNA STOPNJA

 

RAZREDNIK UČITELJ PREDMET
Aljoša Adamič ŠPO, ŠSP(i), IŠPN(i), IŠPO(i)
7.C Marina Dekleva ŠPO, ŠZZ(i), ŠSP(i)
Maja Gole Premrl SLO, NI(i), NNI
Magda Gornik KEM, POK(i), pomočnica ravnatelja
Tatjana Gornik GEO, TVZ(i), DNU
Peter Gradišar DNU, DSP, psiholog (svetovalno delo), UPR
6.A Mojca Hribar Osmak GUM, DNU
Mateja Junc MPZ, DNU
Katja Koleta ZGO, DNU
Klemen Kovačič OID, ROM(i), MME(i)
7.A Mateja Malnar SLO, DKE 7, GLK(i)
Blanka Mihelič UPR, DSP,  svetovalno delo 4. do 9.r
8.A Sašo Mrnjec ŠPO, NŠP 6, ŠZZ(i)
Jasna Naglič Žagar GOS 6
Tilen Nosan UPR, DKE, NRA
6.D Nadja Oberstar MAT, TIT, DOP 7
Peter Pirc Ravnatelj, OGL(i), MAT 6
9.A Nikolina Pleše TJA, DSP, DOP 7, DOD 67
9.B Martina Pleše Porenta LUM, LS(i), ID-LIK, NUM, TIT 6
Kristina Povh TIT, OGU(i), NTE
Brigita Prebilič TJA, GEO 8, DOP
Meta Rupar DSP, svetovalna delavka
6.C Maja Ina Ruparčič TJA
8.C Neža Sedej NAR, BIO 8, GOS, DNU, SPH(i)
Meta Šilc Marincelj knjižničarka
8.B Barbara Škulj MAT, FIZ 9, DOD67
7.B Petra Špiletič Latin SLO, DOD
Andrejka Topić BIO, GOS, NPH(i), SPH(i), ORP
Franc Valda ŠPO 6
6.B Franc Žganjar FIZ, MAT, DOP 6, SLZ(i)

 

 PODALJŠANO BIVANJE

 

ODDELEK UČITELJ
OPB 1 (1.r) Špela Jolič
OPB 2 (2.r) Mateja Junc, Evelin Malnar, Vesna Pavuna
OPB 3 (3.r) Marija Erjavec
OPB 4 (4.r) Alenka Vilicer, Blanka Mihelič
OPB 5 (5. r) Mojca Hribar Osmak, Blanka Mihelič
OPB 6 (1.r) Polonca Kalič
OPB 7 (2.r) Jožica Sevšek
OPB 8 (2. in 3.r) Franc Valda, Nina Ivančič, Nina Zver, Anita Turk Šveigl
OPB 9 (4.r) Kristina Povh

 

 JUTRANJE VARSTVO

 

ODDELEK UČITELJ
JUV Mirjam Kosten, Aleksandra Stijepić, Katja Gole Pucelj

 

 TEHNIČNI DELAVCI

Poslovna sekretarka, računovodja in knjigovodja imajo elektronski naslov v obliki ime.priimek@oszboraodposlancev.si.

 

Damjana Koroša poslovna sekretarka
Simona Novak računovodja
Jana Janežič
nadomešča Andreja Drvarič
knjigovodja
Damir Lindič hišnik
Mladen Ivezić hišnik
Medved Bernardka kuharica, vodja kuhinje
Jadranka Josić kuharica
Dejan Zajc kuhar
Marjetka Poje kuharica
Branka Tomšič kuharica
Alenka Debeljak kuharica
Sonja Obrstar kuharica
Marjeta Jelenc kuharica
Zagorka Bojanić čistilka
Sonja Gorec čistilka
Marica Dragičević čistilka
Jelena Mrdja čistilka
Ana Kalabota čistilka
Majda Grgorič čistilka
Vida Vidervol čistilka
Dostopnost