ZAPOSLENI

Učitelji imajo elektronski naslov v obliki ime.priimek@oszboraodposlancev.si.

Če pa imajo dva priimka ali dve imeni, pa ime.priimek.priimek@oszboraodposlancev.si ali ime.ime.priimek@oszboraodposlancev.si.

 RAZREDNA STOPNJA

 

ODDELEK UČITELJ
1.A Vesna Pavuna, Aleksandra Stijepić
1.B Nina Ivančič, Tina Stopar
1.C Katja Gole Pucelj, Mirjam Kosten
2.A Marija Margita Marinč
2.B Nina Zver
2.C Evelin Malnar
3.A Jožica Sevšek
3.B Nataša Bjelajac
3.C Andreja Pogorelec Šenk
4.A Petra Kersnič
4.B Renata Lesič
4.C Urška Rupnik
4.D Staša Kobler
5.A Alenka Vilicer
5.B Jasna Naglič Žagar
5.C Maruša Mlekuž (Anda Jambrovič)
N1A, TJA 2., 3.r, 4.C Teja Čop

 

 PREDMETNA STOPNJA

 

RAZREDNIK UČITELJ PREDMET
Aljoša Adamič ŠPO, ŠZZ(i), ŠSP(i), IŠPN(i), plavalni tečaj, UPR
Marina Dekleva ŠPO, NŠP, plavalni tečaj
8.A Maja Gole Premrl SLO, NI(i)
Zarja Golouh Svetovalno delo, UPR
Magda Gornik KEM, DNU, POK(i), pomočnica ravnatelja
Tatjana Gornik GEO, ZGO
Peter Gradišar UPR, DNU, DSP, psiholog (svetovalno delo)
7.C Mojca Hribar Osmak GUM, OPZ, ANI(i)
Mateja Junc GUM 9.b, MPZ, DNU, GP(i)
Klemen Kovačič OID, TIT, ROM(i), MME(i), NRA, KOL
Tanja Lavrič SLO 6, DSP, TIT 6
Nika Lovšin SLO, DOD, UPR
Mateja Malnar ZGO, SLO, DKE 7, DSP
Jasmina Čajo (Iva Mihelič) TJA, DSP
6.A Sašo Mrnjec ŠPO, NŠP, plavalni tečaj
Tilen Nosan UPR, DSP
9.B Nadja Oberstar MAT, TIT, DSP
Peter Pirc Ravnatelj, OGL(i), OGU(i), TIT 6, NTE
7.A Nikolina Pleše TJA, DSP, DOP
7.B Martina Pleše Porenta LUM, LS(i), ID-LIK, UPR, NUM, TIT
8.B Brigita Prebilič TJA, DOP, GEO 6.b
Meta Rupar DSP, svetovalna delavka, DKE
6.C Neža Sedej NAR, GOS, UPR
Meta Šilc Marincelj knjižničarka
6.B Barbara Škulj MAT, DOP, UPR
Andrejka Topić BIO, GOS, SPH(i), NPH(i), ORP
Julija Valentič (Franc Valda) ŠPO 7, plavalni tečaj,
9.A Franc Žganjar FIZ, MAT, DOP, SLZ(i)

 

 PODALJŠANO BIVANJE

 

ODDELEK UČITELJ
OPB 1(1.r) Anita Turk Šveigl
OPB 2 (2.r) Polonca Kalič
OPB 3 (3.r) Marija Erjavec
OPB 4 (4.r) Mateja Junc, Zarja Golouh
OPB 5 (5. r) Tanja Lavrič
OPB 6 (1.r) Kristina Povh
OPB 7 (2.r) Mirjam Kosten
OPB 8 (3.r) Julija Valentič (Franc Valda)
OPB 9 (4.r) Mojca Hribar Osmak, Nina Ivančič, Staša Kobler

 

 JUTRANJE VARSTVO

 

ODDELEK UČITELJ
JUV Tina Stopar, Vesna Pavuna, Aleksandra Stijepić, Katja Gole Pucelj

 

 TEHNIČNI DELAVCI

 Poslovna sekretarka, računovodja in knjigovodja imajo elektronski naslov v obliki ime.priimek@oszboraodposlancev.si.

 

Damjana Koroša poslovna sekretarka
Simona Novak računovodja
Jana Janežič knjigovodja
Mladen Ivezić hišnik
Damir Lindič hišnik
Medved Bernardka kuharica, vodja kuhinje
Jadranka Josić kuharica
Sandra Skok kuharica
Marjetka Poje kuharica
Branka Tomšič kuharica
Alenka Debeljak kuharica
Irena Lužar kuharica
Zagorka Bojanić čistilka
Sonja Gorec čistilka
Marjeta Jelenc čistilka
Dušanka Klarić čistilka
Jelena Mrdja čistilka
Ana Kalabota čistilka
Majda Grgorič čistilka
Vida Vidervol čistilka