ZAPOSLENI

Učitelji imajo elektronski naslov v obliki ime.priimek@oszboraodposlancev.si.

Če pa imajo dva priimka ali dve imeni, pa ime.priimek.priimek@oszboraodposlancev.si ali ime.ime.priimek@oszboraodposlancev.si.

 RAZREDNA STOPNJA

 

ODDELEK UČITELJ
1.A Vesna Pavuna, Aleksandra Stijepić
1.B Katja Gole Pucelj, Mirjam Kosten
1.C Nina Ivančič, Tina Stopar
2.A Nina Zver
2.B Marija Margita Marinč
2.C Evelin Malnar
3.A, OPZ 3.r Andreja Pogorelec Šenk
3.B Nataša Bjelajac
3.C Marija Erjavec
4.A Staša Kobler
4.B Urška Rupnik
4.C Anda Jambrovič
5.A, KOL Petra Kersnič
5.B Maruša Mlekuž
5.C Jasna Naglič Žagar
N1A Maksimilijan Vovk
N1A, TJA 2., 3., 4. in 5.r, DOP TJA 2. do 5.r Teja Čop, Maja Ina Ruparčič
ŠPORT in NŠP 4. in 5.r, plavalni t. Aljoša Adamič, Marina Dekleva, Sašo Mrnjec, Franc Valda
NRA 4. in 5.r Tilen Nosan
NTE 4. in 5.r Kristina Povh
OPZ 4. in 5.r Mojca Hribar Osmak
OPZ 1.r Mateja Junc
NNI 4. in 5.r Maja Gole Premrl
NUM 4. in 5.r Martina Pleše Porenta
Svetovalno delo 1. do 3.r, DSP Zarja Golouh
Romski pomočnik 1. do 3.r Dijana Marijanović

 

 PREDMETNA STOPNJA

 

RAZREDNIK UČITELJ PREDMET
Aljoša Adamič ŠPO, ŠSP(i), IŠPN(i), IŠPO(i)
8.C Marina Dekleva ŠPO
6.B Maja Gole Premrl SLO, NI(i), NNI
Magda Gornik KEM, POK(i), pomočnica ravnatelja
Tatjana Gornik GEO, TVZ(i), DNU
Peter Gradišar DNU, DSP, psiholog (svetovalno delo), UPR
6.C Ana Gril NAR, DNU
Mojca Hribar Osmak GUM, DNU, UPR
Mateja Junc MPZ, DNU
9.C Katja Koleta ZGO, DNU
Klemen Kovačič OID, MAT 8
8.A Mateja Malnar SLO, DKE 7, GLK(i)
Blanka Mihelič UPR, DSP,  svetovalno delo 4. do 9.r
9.A Sašo Mrnjec ŠPO, NŠP 6
Jasna Naglič Žagar GOS 6
Tilen Nosan UPR, DKE, NRA, TJA, UBE, MME
7.C Nadja Oberstar MAT, TIT, DOP 7
Peter Pirc Ravnatelj, OGL(i), MAT 6
Nikolina Pleše TJA, DSP, DOP 7, DOD 67
Martina Pleše Porenta LUM, LS(i), ID-LIK, NUM
6.A Kristina Povh TIT, OGL(i), OGU(i), NTE
6.D Brigita Prebilič TJA, GEO 9, DOP 7
Meta Rupar DSP, svetovalna delavka
7.A Maja Ina Ruparčič TJA
Meta Šilc Marincelj knjižničarka
9.B Barbara Škulj MAT, FIZ 9, DOD67
8.B Petra Špiletič Latin SLO, DOD
Andrejka Topić BIO, NPH(i), SPH(i), ORP
Franc Valda ŠPO
Alenka Vilicer GOS
7.B Franc Žganjar FIZ, MAT, SLZ(i)

 

 PODALJŠANO BIVANJE

 

ODDELEK UČITELJ
OPB 1 (1.r) Anita Turk Šveigl
OPB 2 (2.r) Mateja Junc, Vesna Pavuna
OPB 3 (3.r) Marija Erjavec
OPB 4 (4.r) Alenka Vilicer
OPB 5 (5. r) Mojca Hribar Osmak, Kristina Povh
OPB 6 (1.r) Maksimiljan Vovk
OPB 7 (2.r) Polonca Kalič
OPB 8 (2. in 3.r) Franc Valda, Nina Ivančič, Saša Vesel
OPB 9 (4.r) Blanka Mihelič, Saša Vesel, Staša Kobler, Anda Jambrovič

 

 JUTRANJE VARSTVO

 

ODDELEK UČITELJ
JUV Mirjam Kosten, Aleksandra Stijepić, Katja Gole Pucelj

 

 TEHNIČNI DELAVCI

Poslovna sekretarka, računovodja in knjigovodja imajo elektronski naslov v obliki ime.priimek@oszboraodposlancev.si.

 

Damjana Koroša

nadomešča Andreja Drvarič 

poslovna sekretarka
Simona Novak računovodja
Jana Janežič knjigovodja
Damir Lindič hišnik
Mladen Ivezić hišnik
Medved Bernardka kuharica, vodja kuhinje
Jadranka Josić kuharica
Dejan Zajc kuhar
Marjetka Poje kuharica
Brigita Ješelnik kuharica
Alenka Debeljak kuharica
Sonja Obrstar kuharica
Marjeta Jelenc kuharica
Zagorka Bojanić čistilka
Sonja Gorec čistilka
Marica Dragičević čistilka
Jelena Mrdja čistilka
Ana Kalabota čistilka
Majda Grgorič čistilka
Vida Vidervol čistilka
Dostopnost