DEJAVNOSTI

Knjižnična informacijska znanja

V knjižnici imamo tudi pouk. Ure izvaja knjižničarka in jih imenujemo knjižnična informacijska znanja. Pri urah se učenci postopno seznanijo s knjižnico, poslušajo literarna besedila, se seznanijo postavitvijo knjižničnega gradiva, informacijskimi viri in njihovo uporabo.

Pravljični krožek

Knjižne razstave

Bralni projekt

Sodelujemo v različnih šolskih dejavnostih in projektih.

Srečanje z umetniki

Dogodki

Dostopnost