6.RAZRED

SLOVENŠČINA

DATUM IN URA: 5. 6. 2024 ob 9.45 pisni del (nadzorni učitelj Tilen Nosan), ob 13.00 ustni del

UČILNICA: pisni del-RAČ. UČ, ustni del v 3A1

OCENJEVALNA KOMISIJA: Mateja Malnar, Maja Gole Premrl, Petra Špiletič

 

ANGLEŠČINA

DATUM IN URA: 13. 6. 2024 ob 8.35 pisni del (nadzorna učiteljica Blanka Mihelič), ob 13.00 ustni del

UČILNICA: pisni del- RAČ. UČ, ustni del v 2A1

OCENJEVALNA KOMISIJA: Maja Ina Ruparčič, Nikolina Pleše, Brigita Prebilič

 

MATEMATIKA

DATUM IN URA: 20. 6. 2024 ob 8.35 pisni del (nadzorna učiteljica Blanka Mihelič), ob 12.30 ustni del

UČILNICA: pisni del – računalniška uč, ustni del v 6AP

OCENJEVALNA KOMISIJA: Barbara Škulj, Nadja Oberstar, Franc Žganjar

 

Kočevje, 6. 5. 2024                                                                    

Ravnatelj, Peter Pirc

Dostopnost