18. 6. 2024

ŠPORT – RAZREDNI IZPIT

ČAS:  9.40

UČILNICA: TELOVADNICA

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Marina Dekleva – predsednik

Sašo Mrnjec – izpraševalec

Adamič Aljoša – član

20. 6. 2024

GEOGRAFIJA – POPRAVNI IZPIT

ČAS:  9.45 (ustni del)

UČILNICA: 1AI

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Peter Gradišar – predsednik

Brigita Prebilič – izpraševalec

Meta Rupar – član

21. 6. 2024

MATEMATIKA – POPRAVNI IZPIT

ČAS: ob 7.45 (pisni del- nadzorni učitelj Franc Žganjar), ob 8.45 (ustni del)

UČILNICA: fizikalna

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Franc Žganjar – izpraševalec, član

Nadja Oberstar – predsednik

Barbara Škulj – izpraševalec, član

24.6. 2024

FIZIKA – POPRAVNI IZPIT

ČAS:  7:45 (ustni del)

UČILNICA: FIZ

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Zarja Golouh – predsednik

Franc Žganjar – izpraševalec, član

Barbara Škulj – izpraševalec, član

ANGLEŠČINA – POPRAVNI IZPIT

ČAS: ob 7.45 uri (pisni del – nadzorni učitelj Tilen Nosan), ob 8.45  uri (ustni del)

UČILNICA: 1AP

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Maja Ina Ruparčič – izpraševalec

Nikolina Pleše – član

Peter Gradišar – predsednik

KEMIJA – POPRAVNI IZPIT

ČAS: ob 9.45 uri

UČILNICA: 5AP

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Magda Gornik – izpraševalec, član

Eva Merhar – izpraševalec, član

Andrejka Topić – predsednik

 

Kočevje, 11. 6. 2024

Dostopnost