V dnevih od 8. 1. 2024 do 19. 1. 2024 se tudi na naši šoli izvaja akcija “Tom potuje, otroke obiskuje.” Učenci bodo na razrednih urah dobili informacije o oblikah pomoči, ki so jim na voljo, če se slučajno kdaj znajdejo v stiski. Na šoli želimo, da se učenci počutijo slišane in sprejete. Namen razrednih ur bo, da učenci skozi pogovor dobijo občutek, da niso sami, in da marsikateri VELIK problem postane manjši, ko ga lahko zaupamo pravi osebi v varnem okolju. 

Dostopnost