Občutek varnosti je za človeka ključnega pomena. V varnem okolju se lažje razvijamo, vzpostavljamo kvalitetnejše odnose in boljše rešujemo probleme. Prav zato želimo na OŠ Zbora odposlancev med našimi učenci širiti zavest o pomenu varnosti in varnostne kulture tako v šoli kot v širšem okolju. S tem namenom smo se vključili v projekt Varna šola, organiziran s strani Inštituta za varnostno kulturo, ki se ukvarja med drugim z vzpostavljanjem čim varnejših šolskih okolij v Sloveniji.  

V duhu tega projekta smo v četrtek, 23.11.2023, za vse učence naše šole organizirali Dan varnosti. Naš cilj je bil, da učence seznanimo s ključnimi varnostnimi službami lokalnega okolja in širše ter njihovimi dejavnostmi. Učencem smo želeli sporočiti, da je nujno, da skrbimo drug za drugega in tako tudi sami pripomoremo k boljši varnosti vseh. 

Naši najmlajši učenci (1. triada) so najprej prisluhnili predavanju, v katerem jih je predavateljica spodbudila k temu, da so drug do drugega prijazni, konflikte rešujejo na miren način in na ta način prispevajo k temu, da se bomo v šoli vsi počutili varno. V telovadnici so si ogledali predstavitev reševalcev, ki so jim opisali svoje delo in jih seznanili s temeljnimi postopki oživljanja. Na igrišču za šolo pa so jim gasilci pokazali svoj gasilski avto in otrokom omogočili, da so se lahko preizkusili v ciljanju tarče z vodnim curkom. 

Učenci od 4. do 9. razreda pa so preko zanimivih in praktičnih predstavitev spoznali delo reševalcev, gasilcev, redarjev, policistov in vojakov. Vojaki so se pripeljali z dvema voziloma in otrokom pokazali opremo, ki jo uporabljajo. Povedali so nam, kako so organizirani, v katerih primerih se aktivirajo ter kaj to pomeni. Kočevski redarji in policisti so predstavili pomembnost njihovega dela. Pokazali so svojo opremo, opisali svoje naloge in tudi opozorili na naše dolžnosti. Skupaj smo ugotovili tudi, da so lisice le v filmih videti »fajn«, v resnici pa so zelo neudobne. Gasilci so do naše šole pripeljali svojo novo gasilsko avto-lestev, ki se lahko dvigne kar 32 m visoko. Učencem so predstavili svoje delo in jim povedali, na kaj je potrebno paziti, da smo varni doma in v šoli. Predstavitev reševalcev pa je bila povsem praktično naravnana, saj so se učenci najprej izobrazili, potem pa tudi sami preizkusili v temeljnih postopkih oživljanja. Naučili so se tudi, kaj je potrebno povedati, če pokličejo na 112. Poleg tega so učenci poslušali tudi krajše predavanje strokovnjaka z Inštituta za varnostno kulturo na temo varnosti. Posebno predavanje pa je bilo organizirano še za skupino učencev »promotorjev nenasilja«, kjer že ime pove, kaj je njihova vloga. 

Z izvedbo Dneva varnosti smo vsi na šoli zelo zadovoljni in se sodelujočim posameznikom varnostnih služb iskreno zahvaljujemo za njihov čas in trud. Želimo, da pridobljena znanja pripomorejo k temu, da bo naše okolje še malo bolj varno – da bodo učenci v kriznih situacijah mirnejši, bolj preudarni in predvsem, da bodo znali začutiti sočloveka, prepoznati njegovo stisko in se na to odzvati. To je bil tudi glavni namen našega Dneva varnosti.  

Varna šola namreč ne pomeni šole, kjer se ne zgodi nič »narobe«. Je pa to šola, kjer se strokovni delavci takoj odzovemo na incidente, stiske, konflikte… kjer želimo, da napačna odločitev/dejanje ne pomeni le napake, ampak tudi priložnost za učenje, za izboljšanje. To je šola, kjer se počutimo varno, ker vemo, da je tam nekdo, ki bo pomagal. Cilj vseh nas je, da še naprej delujemo v to smer. 

Peter Gradišar in Zarja Golouh Kosten 

Dostopnost