RAZREDNI IZPITI( IZOBRAŽEVANJE NA DOMU) v šolskem letu 2022/2023

5.RAZRED

ANGLEŠČINA

DATUM IN URA: 2. 6. 2023 ob 7:45 pisni del ( nadzorni učitelj Tilen Nosan), ob 13:00 ustni del
UČILNICA: pisni del-kabinet UP, ustni del v 3CP
OCENJEVALNA KOMISIJA: Maja Ina Ruparčič, Teja Čop, Maruša Mlekuž

MATEMATIKA

DATUM IN URA: 7. 6. 2023 ob 7:45 pisni del ( nadzorni učitelj Tilen Nosan), ob 12:30 ustni del
UČILNICA: pisni del- kabinet UP, ustni del v 3CP
OCENJEVALNA KOMISIJA: Jasna NAGLIČ Žagar, Petra Kersnič, Anda Jambrovič

SLOVENŠČINA
DATUM IN URA: 14. 6. 2023 ob 7:45 pisni del ( nadzorni učitelj Tilen Nosan), ob 12:30 ustni del
UČILNICA: pisni del – kabinet UP, ustni del v 3CP
OCENJEVALNA KOMISIJA: Jasna NAGLIČ Žagar, Petra Kersnič, Anda Jambrovič

Kočevje, 15. 5. 2023
Ravnatelj
Peter Pirc

Dostopnost