Pozdravljeni starši naših učencev,

pozna se, da letos pustovanje ni zaznamovalo veliko mask in je zima še kar tu, še več, postregla nam je s kar dobro pošiljko snega. Prosim vas, da se z otroki predmetne stopnje doma pogovorite in jim zabčate, da se po šoli ne sprehajajo bosi. Nekateri to nadvse radi počno, a gotovo ni O.K. Tudi če se pozabi ključek omarice, imamo v tajništvu šole veliko škatlo copat, kjer si lahko le te vedno izposodijo.

Šolske omarice za učence od drugih do petih razredov, naj bi bile na šoli v začetku naslednjega tedna. Obvestilo o vsem dobite, preden se jih bo začelo uporabljati.

Nekaj obvestil:

1. Izšla je nova številka šolskega časopisa. Veliko avtorjev ima in tega sem vedno vesel… Vse številke pa so na spletni strani, vedno dostopne… – http://www.oszboraodposlancev.si/solsko-glasilo/

2. Jutri imamo 3. sejo sveta staršev in 7. sejo sveta šole. Če vas karkoli zanima, lahko vprašanje posredujete do predstavnikov staršev, ki vas zastopajo. Bistvena tema srečanja bodo nova pravila Šolskega reda in Vzgojni načrt, ki ju opremljamo z novo nevarnostjo za otroke – elektronske cigarete, vejpi in fuge.

3. V četrtek so redne popoldanske govorilne ure za učence od 1. do 3. razreda. Res lepo vabljeni in ponovno sporočam – imamo tudi redne tedenske dopoldanske govorilne ure, tako da do izgovorov, ne morem priti, res ne more priti… In še enkrat – vaš otrok je več kot vreden, da se vsake toliko o njem pogovorite tudi z razrednikom.

4. Še enkrat ponujam v branje koristne informacije glede vzgoje za internet, kjer se zelo nenadzorovano giblje preveč otrok. Okolje svetovnega spleta pa ima mnogo takih, ki samo čakajo na njihovo napako… https://www.oszboraodposlancev.si/2023/02/13/vzgoja-za-internet-koristne-informacije-za-starse/

Bodite dobro

Peter Pirc, ravnatelj

Dostopnost