NAZIV: NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET – NEMŠČINA

UČITELJ, KI BO IZVAJAL: Maja Gole Premrl

NAČIN IZVAJANJA: 70 ur (2 uri tedensko)

KOMU JE NAMENJEN: učencem 4., 5. in 6. razreda

PREDSTAVITEV:
Neobvezni predmet NEMŠČINA omogoča sodobni pouk, usmerjen k razvoju vseh štirih jezikovnih sposobnosti: slušnega in bralnega razumevanja ter ustnega in pisnega sporočanja.
Na prijetno dostopen, igriv način spodbuja učenčevo ustvarjalnost, domišljijo in oblikuje pozitivni odnos do tujega jezikovnega bogastva (igre vlog, besedne igre, šale, križanke, uganke, pesmi, projektno delo, internet – interaktivne vaje, didaktične računalniške igrice).

CILJI:
Zgodnje učenje nemškega jezika je namenjeno učencem, ki imajo radi jezike in so že pri učenju angleščine odkrili, da je prav zabavno pogledati izza okvirja svojega maternega jezika v malo drugačen izrazni svet. Kaj bomo počeli?
Učenčevi starosti prilagojeno bomo spoznavali osnovno besedišče v nemškem jeziku:
naučili se bomo predstaviti, poimenovati družinske člane, živali, predmete okoli sebe,
hrano in pijačo, vreme, oblačila … ter EINS, ZWEI DREI … imeli VIEL SPASS!

METODE DELA:
Frontalno, individualno, skupinsko.

OCENJEVANJE:
Ocenjevanje bo ustno in napovedano, po dogovoru z učenci.
Ocenjevalo se bo znanje (besedišče, slovnica), deklamacija pesmi in predstavitev plakata.

 

Dostopnost