Tudi letos se naša šola pridružuje vseslovenskemu projektu Teden pisanja z roko 2021, ki ga organizira društvo Radi pišemo z roko. Teden pisanja z roko bo potekal od 18. do 22. januarja.

Letos je osrednja tema projekta Pišem pismo prijatelju. To je široka tema, ki zajema različne oblike pisem oziroma sporočil, npr. zahvale, pohvale, voščila, čestitke, sožalja. Besedo prijatelj pa razumimo v širšem pomenu besede. To je lahko sošolec, mama, oče, babica, dedek, brat, sestra, sosed, župan, prodajalka… ali oseba, ki ji želimo izraziti sočutje, ublažiti osamljenost, polepšati dan.

Poleg teme Pišem pismo prijatelju je poudarek letošnjega projekta na spodbujanju lepe, čitljive, tekoče pisave, četudi boste zato pisali bolj počasi. Bodite ustvarjalni in pišite čim več osebam, raznolike vsebine in oblike.

Če vam trenutna situacija ne dovoli, da se srečate s sošolci in s prijatelji, da obiščete sorodnike in jih objamete, imate še vedno možnost, da jim pišete. In če to naredite z roko, bodo sporočila še toliko bolj osebna in topla.

Svoja pisanja lahko poslikate in pošljete na elektronski naslov pisanjezroko@oszboraodposlancev.si.