Spoštovani starši in učenci,

danes so učiteljice, ki poučujejo v oddelkih OPB, preklicale vse starše otrok in osebno od vas pridobile podatke kdo bo v šoli prevzemal kosilo.

Odločil sem se, da se kosilo ponudi vsem, ne samo tistim, ki imajo zanj subvencijo s strani države. V času pouka smo imeli na šoli septembra 436 prevzemnikov kosil, od jutri naprej pa jih bomo imeli 73.

Kako pomembno je kosilo in prehrana, priča seveda podatek, da je ta podstran daleč najbolj obiskana na spletni strani šole. Veliko otrokom je seveda najbolj pomembno ravno ta del dneva.

POMEMBNO:

Kako bo potekal prevzem kosila?

Kosilo bo pripravljeno v enkratni embalaži, ki jo bodo v mali avli šole na TTO 28 (šola v Gaju) prevzeli učenci po urniku. S sabo naj imajo le vrečko kamor bodo dali kosila. Kuharice bodo samo obkljukale po seznamu prevzeme kosil.

Kakšen bo urnik prevzema kosil?

Kosilo se bo prevzemalo v določenem času.

Učenci 1. triletja (1., 2. in 3. razred) med 11:30 in 12:00.

Učenci 2. triletja (4., 5. in 6. razred) med 12:00 in 12:30.

Učenci 3. triletja (7., 8. in 9. razred) med 12:30 in 13:00.

Ali se še lahko prijavimo na kosilo?

Seveda. V primeru, da se bi še kdo v naslednjih dneh odločil za kosilo, naj prosim o tem obvesti po elektronski pošti razrednika svojega otroka in NUJNO telefonsko tajništvo šole – 01 / 8938 – 720.

Želim vam vse dobro

Peter Pirc, ravnatelj