NAZIV: POSKUSI V KEMIJI

UČITELJ, KI BO IZVAJAL: Magda Gornik

NAČIN IZVAJANJA: 35 ur (1 ura tedensko celo leto, ali 2 uri tedensko pol leta)

KOMU JE NAMENJEN: učencem 8. razreda

PREDSTAVITEV:
Pri predmetu nadgradijo kemijske pojme in vsebine naravoslovja, kemije in delno tudi fizike. Delo poteka večinoma v skupinah ali dvojicah, kjer  izvajajo kemijske poskuse, ki so vezani na UN predmeta. Nekateri naslovi poskusov: mavrična pena, ogenj brez vžigalic, kresničke, skrito orožje svetlolask, karamela brez ognja, krvavo čaranje, priprava mila, sladoled iz tekočega dušika, kemijska analiza tal in vode v okolici.

CILJI:

METODE DELA:

OCENJEVANJE:
Ocenjevanje po pravilniku o preverjanju in ocenjevanju zahteva 3 ocene oz 2 v primeru fleksibilnega urnika( predmet se izvaja več ur v krajšem času).Učenci so ocenjeni iz izvedbe eksperimenta, izvedba poročila, sodelovanja pri pouku  in poznavanja osnovnih kemijskih pojmov.