SPOŠTOVANI STARŠI IN UČENCI

Na naši šoli smo pripravili anketo o šolski prehrani, s pomočjo katere želimo ovrednotiti zadovoljstvo staršev in otrok z organizirano šolsko prehrano.

Vabimo vas, da izpolnite anketni vprašalnik za starše, ki ga najdete na povezavi https://1ka.arnes.si/prehranastarsi

Če imate več otrok, izpolnite anketo samo enkrat in označite v katerih razredih so vaši otroci.

Starši otrok od 1. do 3. razreda pa skupaj z otrokom izpolnite še anketo na tej povezavi https://1ka.arnes.si/prehranaucenci

Anketa bo aktivna od 5.5.2021 do 5. 6 2021.

Analizo ankete bomo objavili na spletni strani.

Veseli bomo vašega odziva.

Organizatorka prehrane: Andrejka Topić