Spoštovani starši!

… in končno bo vsaj približno tako kot je bilo pred 16. 3. 2020.

S 1. 6. 2020 se vračajo po dveh mesecih in pol na šolo tudi vaši otroci.

Na šoli veljajo nova pravila, ki se jih bo potrebno držati in bodo o njih obveščeni otroci prvo šolsko uro s strani razrednikov. Učenci se bodo ves čas pouka zadrževali v svojih razredih, torej tudi odmore, sprehajanja med razredi ne bo, na hodnikih, jedilnici in vseh skupnih prostorih se bo upoštevalo varno razdaljo. Poudarjalo se bo osebno higieno, ki jo moramo vsi ponotranjit.

Vstop v šolo bo izključno na glavnem vhodu. Pri vhodu bo zaposlena šole, ki bo otroka prevzela, poskrbela za razkuževanje in otroka usmerila do učilnice. Učenci bodo imeli vsak dan pet ur pouka. Vstop v šolo za starše v času pouka ni dovoljen, razen če gre za dogovor s strokovnim delavcem šole, ki ga pri vhodu počaka in pelje do ustreznega prostora.

Otrok bo v šoli imel obroke, ki ste jih povedali ta teden ob klicu vaše razredničarke. Tudi sistem pobiranja otrok iz šole je prilagojen. Če otroka pridete iskati vi, pridete do vrat, poveste po koga ste prišli in zaposlena delavka odide ponj.

Vem, da je vse nekaj novega za vse učence, a mora nas spremljati optimizem in predvsem fleksibilnost, da se lahko vsi zelo hitro prilagodimo novo nastali situaciji. Vsi ukrepi so izključno z namenom varnosti, ter želje, da minimiziramo možnost obolevanja. Dejstvo pa je, da je uspeh pogojen z delom in sodelovanjem vseh. Sam sem prepričan, da nam bo uspelo…

Lepo vas pozdravljam in zahvaljujem za vse razumevanje

Peter PIRC, ravnatelj