Spoštovani!
Vabimo vas na vpis vašega otroka v prvi razred, ki bo na OŠ Zbora odposlancev (centralna stavba na TZO 28, I. nadstropje).

Vpis bo potekal v torek, 4. februarja, od 10. do 17. ure, in v sredo, 5. februarja, od 10. do 13. ure.

Veselimo se srečanja z vami in vašim otrokom.

Lepo vas pozdravljamo!

Meta Rupar,
svetovalna delavka
PRIPIS:

Otroka v vsakem primeru vpišite na OŠ Zbora odposlancev, tudi če želite, da bi hodil na šolo iz drugega šolskega okoliša.
Pošljite nam prošnjo ali jo prinesite ob vpisu. V njej navedite razloge, zakaj naj bi otrok hodil na drugo šolo. Šoli, kamor bi otroka želeli vpisati, pa posredujte to prošnjo v vednost.

Vse tri šole v občini bomo ravnale enako. Po vpisu se bomo med seboj dogovorile o možnostih zamenjave šolskega okoliša in vas pravočasno obvestili.

Na prošnji morata biti podpisana oba starša, saj nas k temu zavezuje zakon, drugače bo vaša vloga zavrnjena.

Peter Pirc,
ravnatelj