Spoštovani starši,

smo zadnji teden pred zimskimi počitnicami in končno bo vreme v sozvočju z nazivom počitnic…

Kratke informacije pred počitnicami, ki se začenjajo s 6. 2. 2023:

1. Danes imamo ocenjevalno konferenco za učence razredne stopnje, jutri pa še za učence predmetne stopnje.

2. Vsi starši otrok boste dobili po otroku na dom obvestilo o ocenah v 1. ocenjevalni konferenci. Obvestila bodo otroci prinesli domov v četrtek. Na obvestilih so izpisane vse ocene, ki jih je otrok prejel v tem šolskem letu.

3. Starši otrok, ki so pri kakem predmetu negativni ali neocenjeni, boste povabljeni v šolo, da se naredi načrt dela za naprej.

4. V četrtek, 2. 2. 2023, bodo 2. roditeljski sestanki za učence od 1. do 3. razreda. Vabila ste dobili po otrocih, začetek bo ob 17. uri v matičnih razredih. Lepo vabljeni. Učenci od 4. do 9. razreda bodo imeli RS v torek po počitnicah (izjema so le 6. C, 7. C in 8.A).

5. V petek, 3. 2. 2023, imamo na celi šoli dan dejavnosti v počastitev prazniku kulture, ki ga bomo praznovali med počitnicami. V sled temu bo takoj zjutraj šolska proslava. 

6. Takoj po zimskih počitnicah odhajajo za en teden  v zimsko šolo v naravi učenci 6. razredov.

Prijetne zimske dneve vam želim. Tisti, ki pa se boste “dričkali” po belih strminah, pa poskrbite v prvi vrsti za varnost… Učenci so naslednji teden prosti in se vrnejo spet v ponedeljek,13. 2. 2023.

Peter Pirc, ravnatelj