Učence od 4. do 9. razreda obveščam, da si v času, ko poteka pouk na daljavo, lahko izposodite knjige iz šolske knjižnice po predhodnem naročilu na moj  elektronski naslov:

marjeta.silc.marincelj@oszboraodposlancev.si

Knjige boste po mojem odgovoru in dogovoru o času lahko prevzeli v mali avli šole na rumeni klopici pri vhodu v pritličju na TZO. Na vrečki s knjigo bo listek z vašim imenom.

Vse izposojene knjige pa boste vračali takrat, ko se boste vrnili v šolo.

Želim vam uspešno delo in prijetno branje za sprostitev.

Knjižničarka Meta