Prvošolci v 1. C

Čas hitro beži in že mesec dni je minilo, odkar so si na prvi šolski dan otroci prvošolci ogledali lutkovno predstavo, dobili rutke, spoznali svoji učiteljici in nove prijatelje, s katerimi bodo preživeli poučne, zanimive in upava, da tudi vesele šolske dni.

Meseca septembra smo se v šoli veliko naučili: kako se uredi šolske potrebščine in pripravi na šolsko delo, kaj pomenijo piktogrami v delovnem zvezku, opazovali in iskali smo razlike in podobnosti med nami, se veliko pogovarjali o pomenu vljudnosti, upoštevanju pravil, se orientirali na listu in v prostoru, spoznali nove pesmice, izštevanke, igrali z Orffovimi glasbili, povedali osnovne podatke o sebi, naši šoli, našteli delavce šole in šolske prostore… Otroci so srečali in spoznali nekaj delavcev na šoli, nekaj jih pa še bodo. Prvi šolski dan jih je tudi nagovoril ravnatelj. Na vprašanje, zakaj imamo na šoli ravnatelja, so odgovarjali: da nas čuva, da se pogovarja z nami, upravlja našo šolo, če te kdo udari, greš k ravnatelju.

Kaj pa otroci pravijo o tem, kako se počutijo na šoli oz. kaj najraje delajo?

Aleksei, Denis, Slaviša: Všeč so mi avti in kocke.

Lovro: Všeč mi je semafor, na katerem se premikajo ščipalke.

Zal, Anna: Všeč mi je bilo, ko smo praznovali rojstni dan.

Vita: Všeč mi je, kako se učiteljice obnašajo. Rada se igram z različnimi igračami, rišem, barvam, rešujem naloge, hodim na sprehode. Všeč mi je, da imam dobre prijatelje.

Inty: V šoli se počutim odlično. Rada se igram s sošolkami in učiteljicami.

Oto: Rad igram na inštrumente.

Maruša: Všeč mi je hišica počutja, ki smo jo naredili.

Emina: Všeč mi je bilo, ko smo v barvo dali roko in jo pritisnili na papir.

Hana: V šoli mi je všeč, da imamo velik koledar. Vsak dan označimo datum in vreme.

Mark, Emrah: Všeč mi je, da imamo veliko igrač. Vsi se radi igramo.

Nika: Všeč mi je, ko poveš knjigo za bralno značko in prileti čebelica na čebelnjak.

Naja: Rada se igram z lego kockami, rišem srčke, se igram s Hano in lutkami.

Amadej: V šoli je dobro. Rad se igram.

Žiga: Rad barvam in se igram.

Marko: V šoli sem rad. Komaj čakam, da se učimo pisati črke.

Mak: Rad rišem s kredami.

Učiteljici Katja Gole Pucelj in Mirjam Kosten