Preživeli smo prijeten dan v gozdu. Vidina mamica, Tina nas je povabila, k spoznavanju gozda. Predstavila nam je delo Leopolda Hufnagla, razložila, kaj pomeni pogozdovanje in predstavila star poklic oglarja. Spoznavali smo rastline, drevesa, izdelovali hiške iz naravnih materialov, se sprehodili po čutni poti, na koncu pa zaigrali še igrico. Skupaj smo tudi kuhali oglje. Oglje, ki smo ga naredili, pa smo že takoj naslednji dan uporabili pri likovni umetnosti.

Nina Zver