11. 9. 2020

ANGLEŠČINA: ob 10.35 uri ( pisni del), ob 11.40. uri ( ustni del)

UČILNICA: 1CP

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Nikolina Pleše- predsednik,

Brigita Prebilič- izpraševalec,član 

Jasmina Čajo- izpraševalec, član

14. 9. 2020

MATEMATIKA: ob 9. 45 uri ( pisni del), ob 12.10. uri ( ustni del)

UČILNICA: 1CP

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Franc Žganjar – predsednik,

Nadja Oberstar – izpraševalec, član

Barbara Škulj- izpraševalec, član

15. 9. 2020

KEMIJA: ob 8:00

UČILNICA: 1CP

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Meta Rupar- predsednik,

Magda Gornik- izpraševalec, 

Tilen Nosan- član

FIZIKA: ob 10.35 uri

UČILNICA: 1CP

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Peter Gradišar- predsednik,

Franc Žganjar- izpraševalec, 

Tilen Nosan- član

Kočevje, 28. 8. 2020

Peter Pirc, ravnatelj