VPIS V SREDNJO ŠOLO

Dragi devetošolci, spoštovani starši!

Vidimo se 25. maja, vi pa do takrat zelo natančno preberite spodnje sporočilo.

  1. NOV ROKOVNIK ZA VPIS

Nov rokovnik s pomembnimi datumi dobite tukaj.

  1. STANJE PRIJAV

Stanje prijav za posamezno šolo lahko dnevno spremljate na spodnji povezavi.  https://paka3.mss.edus.si/Vpis/javno/izpisjavno.aspx?SolskoLeto=25&ReportID=42&format=pdf

Nasvet: Nekaj časa spremljajte stanje prijav. Če je za program, v katerega bi se radi vpisali, prijavljenih več kandidatov, kot jih vzamejo, lahko pokličete svetovalno delavko srednje šole in jo vprašate na katerem mestu ste. O morebitnem prenosu prijave vam bo svetovala na podlagi ocen 7. in 8. razreda in glede na druge prijavljene. Tega, na katerem mestu med prijavljenimi kandidati je kdo, jaz ne vem.

ZELO POMEMBNO! Ne kličite vsi in ne obremenjujte svetovalnih delavk srednjih šol.  Kličite samo tisti, kjer je za program, v katerega bi se rad vpisal vaš otrok, prijavljenih več, kot jih vzamejo.

  1. PRENOS PRIJAVE

Rok za prenos prijave je do 16. junija 2020, do takrat lahko vsak kandidat svojo prijavo prenese iz kakršnihkoli razlogov.

Kako izvesti prenos prijave?

Da bi se v čim večji meri izognili fizičnim obiskom srednjih šol, se svetuje, do to storite tako, da na izbrano srednjo šolo, kjer bodo imeli prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca, ki ureja vpis, posredujete skenirano ali fotografirano izjavo, podpisano s strani kandidata in starša, v kateri pisno zaprosite, da v njihovem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo.

Da ne bi po nepotrebnem preveč obremenjevali svetovalnih delavcev srednjih šol, dobro premislite, kam bi želeli prenesti prijavnico.

Seznam svetovalnih delavcev srednjih šol dobite na spodnji povezavi.

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Razpis-2020-21/Seznam-svetovalnih-delavcev-srednjih-sol-s-podatki-o-elektronski-posti.xls

Izjavo o prenosu prijave dobite na spodnji povezavi.

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Razpis-2020-21/Izjava-za-prenos-prijave.pdf

  1. PREIZKUSI POSEBNIH SPOSOBNOSTI

Po novem rokovniku je predvideno, da bodo srednje šole izvajale preizkuse nadarjenosti v tednu od 1. do 6. junija 2020, odvisno od razporeda šol, o natančnih razporeditvah bodo kandidati obveščeni s strani srednjih šol.

Kandidate bodo šole obvestile o uspehu na preizkusih najkasneje do 10. junija 2020.

Če kandidat ne bo opravil preizkusa nadarjenosti, bo imel še dovolj časa, da svojo prijavo za vpis, ki jo je oddal  do 11. maja 2020, prenese na drugo izbrano šolo. Rok za prenos prijave je do 16. junija 2020, do takrat lahko vsak kandidat svojo prijavo prenese iz kakršnihkoli razlogov.

  1. RAZNO

Vse zgoraj navedene povezave in informacije dobite na osrednji strani MIZŠ.

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Lepo vas pozdravljam in želim prijeten povratek v šolo!

Meta Rupar, svetovalna delavka – pedagoginja