V sklopu tedna mobilnosti želimo, da bi v petek, 20. 9. 2019, v čim večjem številu v šolo prišli peš oziroma s kolesom, saj želimo na ta način trajnostno ukrepati proti onesnaženju okolja in k spremembam potovalnih navad.
Trajnostna mobilnost je naprimer pešačenje, kolesarjenje, uporaba skupnih prevoznih sredstev.
K akciji v sklopu tedna mobilnosti ste lepo vabljeni vsi učenci in zaposleni na šoli.