22.8.2019

MATEMATIKA: ob 8. 00 uri (pisni del), ob 11.00 (ustni del)

UČILNICA: FIZ

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Nadja Oberstar- predsednik,

Franc Žganjar- izpraševalec,

Barbara Škulj- član ali obratno (odvisno kdo uči)

23.8. 2019

KEMIJA:  8.00. uri (ustni del)

UČILNICA: 5ap

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Meta Rupar- predsednik,

Magda Gornik- izpraševalec,

Martina Pleše Porenta- član

26. 8. 2018

ANGLEŠČINA: ob 8. 00 uri ( pisni del), ob 9.00. uri ( ustni del)

UČILNICA: 1A1

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Nikolina Pleše- predsednik,

Brigita Prebilič- izpraševalec,

Iva Mihelič- član

 

FIZIKA: ob 8.00 uri

UČILNICA: FIZ

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Mateja Malnar- predsednik,

Franc Žganjar- izpraševalec,

Peter Gradišar- član

 

NARAVOSLOVJE: ob 8.00 (ustni del)

UČILNICA: 5ap

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Andrejka Topić- predsednik

Neža Sedej- izpraševalec,

Tanja Lavrič- član

 

Kočevje, 3. 7. 2019

Peter Pirc, ravnatelj