SPOŠTOVANI STARŠI in UČENCI

Zdrava prehrana je sestavni del zdravega načina življenja, ki je pogoj za ohranjanje in krepitev zdravja.
Ker je šolska prehrana pomemben del vzgojno-izobraževalnega dela naše šole, nam bo pri načrtovanju našega dela v prihodnjem šolskem letu v pomoč tudi vaša ocena zadovoljstva s šolsko prehrano. Zato vas vabimo, da v času od 1. 4. 2019 do 17. 5. 2019 odgovorite na naš anketni vprašalnik o zadovoljstvu s prehrano v šoli, ki je na spletni strani šole.
Prosimo, če si vzamete čas in skupaj z otrokom, ki obiskuje 1. triado rešite ANKETO .
Učenci 2. in 3. triade bodo anketo rešili v šoli.
Analizo ankete bomo v septembru objavili na spletni strani naše šole.
Veseli bomo vašega odziva.

Organizatorka prehrane: Andrejka Topić

Izpolnite anketo