Na Ljudski univerzi Kočevje (FIS) imajo otroci ponujene naslednje aktivnosti:

  • INŠTRUKCIJE ANGLEŠKEGA JEZIKA (Ira Štimec – izvajalka): od 4. 2. 2019 2x na teden
  • BRALNE URICE (Tanja Mlakar Košir): od 6. 2. 2019 dalje 2x na teden – govorne vaje in nastopanje, razumevanje in obnavljanje prebranega besedila, učenje deklamacij, ki jih imajo otroci pri pouku
  • Počitniške dejavnosti: športne aktivnosti in ustvarjalne delavnice v povezavi z angleškim jezikom (25. 2. do 1. 3. 2019).

Prijavite se lahko na tel. št. 051 433 566 ali elektronski naslov margareta.lesnik@lu-kocevje.si.