V letošnjem šolskem letu 2018/2019 smo se s šolo vključili v program EKO šola.

Na tem področju smo že od septembra zelo aktivni (čistilna akcija v Kočevju, dan mobilnosti, …).

V novembru smo skupaj z učenci pripravili razstavo, kjer smo izdelali in predstavili izdelke narejene iz odpadnega materiala. Tematski sklop, ki smo ga predstavili je bil »Naš planet Zemlja«.

Učenci so strnili misli o tem kakšen planet si želijo, kako ga zavarovati in ohraniti.

Razstava je bila v avli šole 3 tedne.

Izdelke bomo ponovno razstavili v okviru razstavnega prostora vseh na novo sprejetih EKO šol.

(Prispevek bo objavljen tudi v naslednji številki šolskega časopisa.)

 

Ekološki pozdrav sem sodelujočim in dobrodošli!

Koordinatorki EKO šole, N.S. in M. G.