MIZŠ je v letošnjem šolskem letu, v skladu z drugim odstavkom Pravilnika o šolskem koledarju, določilo drugo delovno soboto, 2. 2. 2019. Na naši šoli smo na predlog vodstva sprejeli na svetu staršev sklep, da bo delovna sobota prestavljena na soboto, 8. 12. 2018.

Ta dan bo za vse učence tehniški dan, na katerem bodo učenci z učitelji izdelovali izdelke za bazar.

Tehniški dan se bo začel ob 7.45 in zaključil ob 12.10.

Učenci bodo imeli malico, kosila ne bo.

Jutranjega varstva in podaljšanega bivanja ne bo.

Starši učencev, ki potrebujejo še spremstvo, pripeljete otroke ob 7.30 in pridete ponje ob 12.10 uri.