Razredni izpiti:

23.8.2018

– ob 10:00 uri

SLOVENŠČINA ( Jadranka Zekić, Maja Gole Premrl, Tanja Lavrič)

– ob 12:00 uri

OBDELAVA GRADIV-LES ( Peter Pirc, Klemen Kovačič, Peter Gradišar)

 

Popravni izpiti:

24.8. 2018

SLOVENŠČINA: ob 8. 00 uri ( pisni del), ob 9.00. uri ( ustni del)

UČILNICA: 3A1

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Maja Gole Premrl- predsednik,

Jadranka Zekić- izpraševalec,

Tanja Lavrič- član

ANGLEŠČINA: ob 8. 00 uri ( pisni del), ob 9.00. uri ( ustni del)

UČILNICA: 1A1

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Nikolina Pleše- predsednik,

Brigita Prebilič- izpraševalec,

Iva Mihelič- član

DKE: ob 11. 00 uri UČILNICA: 1A1

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Mateja Malnar, predsednik

Brigita Prebilič- izpraševalec, ali obratno( odvisno kdo uči)

Meta Rupar- – član

27. 8. 2018

MATEMATIKA: ob 8. 00 uri ( pisni del), ob 9.30. uri ( ustni del)

UČILNICA: FIZ

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Nadja Oberstar- predsednik,

Franc Žganjar- izpraševalec,

Barbara Škulj- član ali obratno( odvisno kdo uči)