Spoštovani starši in učenci,

kot že veste, je naša šola vključena v projekt Glas učenca – most do učenja (BRIDGE). Vaše mnenje o udejanjanju glasu učenca na naši šoli je za nas, učitelje, izjemnega pomena. Na spodnjih povezavah najdete anketna vprašalnika za učence in starše, s katerima lahko izrazite svoje mnenje o vključevanju formativnega spremljanja na naši šoli v vzgojno-izobraževalni proces.

Že vnaprej se Vam zahvaljujemo za sodelovanje pri evalvaciji projekta BRIDGE.

Članice tima FS OŠ Zbora odposlancev

Povezave do ankete:

ZA STARŠE: https://www.1ka.si/a/168551

ZA UČENCE: https://www.1ka.si/a/168572